1 Ocak 2017’de yürürlüğe giren MedTech Europe Etik İş Uygulamaları Tüzüğü, Medikal teknoloji endüstrisinin, Sağlık Profesyonelleri (HCP), Sağlık Kuruluşları(HCO) ve Profesyonel Kongre Organizatörleri (PCO) ile olan bütün ilişkilerini denetim altına almıştır. Bu kuruluşların, endüstri ortaklarına tüzükte yer alan etik standartlara karşı olan yükümlülüklerini göstermek için MedTech Europe gönüllü sertifikalandırma girişimi olarak Etik Tüzüğü oluşturmuştur.

Global Turizm, etik standartlar çerçevesinde gerekli koşulları sağlamak üzere Nisan 2018’de Trusted Partner (Güvenilir Ortak) belgesine hak kazanan Türkiye’deki ilk PCO firmasıdır.

Bu doğrultuda, Global Turizm, Medtech Europe Etik İş Uygulamaları Tüzüğü’nü takip ederek, firmalar ve hekimler arasındaki ilişkinin ortadan kalktığı, onaylanan etik kurallar çerçevesinde kongre katılımlarının sağlandığı bir iş modeli oluşturmuştur.

Uygulanan bu iş modeli kapsamında, herhangi bir tedavi alanına destek vermek isteyen firmalar adına, talep ettikleri ülkelerdeki ilgili sağlık personeli ve hekimlerine ulaşarak, hedeflenen kongreye katılımlarının tüm detaylarını sağlamakta, takip etmekte ve yönetmektedir.

Global Turizm, bahsi geçen etik kuralları takip edebilme becerisini, tecrübesi ile birleştirerek, pek çok alanda olduğu gibi bu alanda da lider olmanın haklı gururunu taşımaktadır..  

Taşıdığımız “Güvenilir Ortak” sıfatının tüm gerekliliklerini ve mesuliyetlerini yerine getirmenin verdiği güvenle yanınızdayız.